Blog

Tổng cục Thuế tiếp tục cảnh báo những hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo

Trong thời gian vừa qua, ngành Thuế liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế, nhưng vẫn có người dân mắc bẫy các đối tượng này, nhất là trong tháng cao điểm quyết

Xem thêm »

Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững 2024

Ngày 12/12/2023, Bộ Kế và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 – 2025” kèm theo Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ (bắt đầu có hiệu lực thi hành

Xem thêm »

Mức giảm thuế GTGT theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP

Ngày 28/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 của Quốc hội. 1. Mức giảm thuế GTGT theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP từ ngày 01/01/2024 Mức giảm thuế giá trị gia tăng theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP như sau: – Cơ sở kinh doanh tính

Xem thêm »

Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/7/2023

Căn cứ thông báo kết luận tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng như đã được quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tải khóa, tiền tệ hỗ trợ

Xem thêm »

Nghị định 92/2021 về miễn, giảm thuế TNDN, GTGT cho doanh nghiệp khó khăn do COVID-19

Ngày 27/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Nghị định gồm 5 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 19/10/2021.

Xem thêm »

Call Now

Scroll to Top