Điểm mới về quy định xử phạt lỗi liên quan hóa đơn từ năm 2022

Ngày 16/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022) quy định việc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Ngày 16/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022) quy định việc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 2 năm (Nghị định 125 thời hiệu một năm).

2. Phạt tiền từ 20 đến 50 triệu đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn; trừ hành vi cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành; cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng đặt in hóa đơn cho tổ chức, cá nhân khác (Nghị định 125 phạt tiền từ 20 đến 50 triệu đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập).

3. Phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng đối với hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định (Nghị định 125 không quy định về vấn đề này).

4. Phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế (Nghị định 125 không quy định về vấn đề này).

5. Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai thuế (Nghị định 125 quy định là đã khai, nộp thuế) trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 điều 26.

6. Không tính tiền chậm nộp tiền phạt trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn tiền phạt (Nghị định 125 không có quy định về \”quyết định giảm\” tiền phạt).

7. Điều 43 Nghị định 125 chỉ quy định về miễn tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn nhưng theo quy định mới tại Nghị định 102 thì bổ sung việc giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Quy định này nhằm phù hợp với điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Cre: Tổng hợp

Call Now

Scroll to Top