Điều kiện để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024

Doanh nghiệp kinh doanh của bạn có nằm trong danh sách ngành nghề được ưu đãi về thuế năm 2024 để có thể tối ưu chi phí thuế hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

1. Điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024

Để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2024, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.1. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, dự án được ưu đãi:

Lĩnh vực ưu đãi:

– Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;
– Công nghiệp hỗ trợ;
– Công nghiệp chế biến, sản xuất;
– Du lịch;
– Giáo dục, đào tạo;
– Y tế;
– Xã hội;

Dự án được ưu đãi:

– Dự án đầu tư mới;
– Dự án mở rộng, nâng cấp, cải tạo;
– Dự án nghiên cứu, phát triển công nghệ;
– Dự án sử dụng lao động;

1.2. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về địa bàn:

-Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;
-Khu kinh tế;
-Khu công nghiệp;
-Khu công nghệ cao;

1.3. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về quy mô, vốn đầu tư

Quy mô doanh nghiệp:

-Doanh nghiệp nhỏ và vừa;
-Doanh nghiệp khởi nghiệp;

Vốn đầu tư:

-Mức vốn đầu tư tối thiểu;
-Tỷ lệ vốn đầu tư trong nước;

1.4. Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế:

-Nộp thuế đầy đủ, đúng hạn;
-Không có nợ thuế;
-Không vi phạm pháp luật về thuế;

1.5. Một số điều kiện khác:

-Doanh nghiệp không được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp;
-Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động được ưu đãi thuế;

Lưu ý:

-Danh mục cụ thể các lĩnh vực, dự án, địa bàn, quy mô, vốn đầu tư được ưu đãi thuế TNDN được quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
-Doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan thuế để được tư vấn cụ thể về điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp của mình.

2. Danh mục ngành nghề được hưởng ưu đãi thuế TNDN năm 2024

Danh mục ngành nghề được hưởng ưu đãi thuế TNDN năm 2024

2.1. Ngành nghề ưu đãi:

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:
-Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
-Chế biến nông, lâm, thủy sản.
-Lâm nghiệp.

Công nghiệp:
-Công nghiệp chế biến, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
-Công nghiệp công nghệ cao.
-Công nghiệp hỗ trợ.

Dịch vụ:
-Du lịch.
-Giáo dục, đào tạo.
-Y tế.
-Khoa học và công nghệ.

Xây dựng:
-Xây dựng cơ sở hạ tầng.
-Xây dựng nhà ở xã hội.

2.2. Một số lưu ý:

-Danh mục ngành nghề được hưởng ưu đãi thuế TNDN năm 2024 được quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 53/2020/QH14 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
-Doanh nghiệp muốn hưởng ưu đãi thuế TNDN cần đáp ứng các điều kiện về lĩnh vực kinh doanh, địa bàn, quy mô vốn, lao động,… theo quy định.
-Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các cam kết trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
-Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục nhận ưu đãi về thuế năm 2024

Thủ tục nhận ưu đãi về thuế năm 2024 có thể thay đổi tùy theo loại ưu đãi và quy định của từng địa phương. Tuy nhiên, nhìn chung, bạn cần thực hiện các bước sau:

3.1. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng ưu đãi:

Hồ sơ đề nghị bao gồm:
-Đơn đề nghị hưởng ưu đãi thuế (theo mẫu quy định).
-Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hưởng ưu đãi (giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo tài chính,…).
-Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

3.2. Cơ quan thuế thẩm định hồ sơ:

-Cơ quan thuế sẽ xem xét hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định cho bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
-Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ cấp Giấy chứng nhận ưu đãi thuế cho bạn.

3.3. Sử dụng Giấy chứng nhận ưu đãi thuế:

-Bạn cần xuất trình Giấy chứng nhận ưu đãi thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế.
-Bạn cần cập nhật Giấy chứng nhận ưu đãi thuế khi có thay đổi về thông tin doanh nghiệp hoặc điều kiện hưởng ưu đãi.

Lưu ý:

-Bạn nên liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục nhận ưu đãi thuế.
-Bạn cần tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế để được hưởng ưu đãi.

Call Now

Scroll to Top